ARABULUCULUK BİRİMİ

Tarafların birlikte başvurarak dostane yollarla, hızlı bir şekilde uyuşmazlıklarının çözümünü talep ettikleri hallerde bu uyuşmazlıkların çözümünü Arabuluculuk Birimimiz sağlamaktadır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi’ni tamamlayıp Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın yazılı ve uygulamalı sınavlarında başarılı olarak Arabuluculuk siciline kaydolan arabulucu kadromuz, uyuşmazlıklarını arabulucu marifeti ile çözüme kavuşturmak isteyen taraflara sistematik teknikler uygulayarak yardımcı olmaktadır.