Image

DAVA TAKİP BİRİMİ

Müvekkillerin tarafı olduğu hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak her derece Mahkeme, Temyiz ve İstinaf Mercileri ile Hakem Heyetleri nezdinde müvekkillerin temsili ve işlemlerin takibi bu birim tarafından yapılmaktadır.

Dava takip birimi, mevzuat değişikliklerini yakından takip etmekte, hukuki bilgi ve birikimini devamlı olarak geliştirmekte, takip etmiş olduğu işlerden edindiği deneyim ve birikimi sürekli olarak arttırmakta, seminer ve konferansları takip etmekte ve bunlara katılmakta, önüne gelen hukuki uyuşmazlıklarla ilgili doktrin ve yerli ve yabancı içtihatlardan istifade etmekte ve gerektiğinde konusunda ihtisas sahibi akademisyen ve uzmanlardan hukuki görüş ve mütalaa almakta ve bunlardan yararlanmaktadır.