FİKRİ MÜLKİYET BİRİMİ

Avukatlık büromuzda patent, marka, endüstriyel tasarım, telif hakları ve internet alan adları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının ticari hayattaki önemi nedeniyle, bu konulara mahsus çalışan bir birim teşekkül ettirilmiştir. Konusunda uzman personeli ile, fikri mülkiyet hakları kapsamında danışma, sözleşme, araştırma, tescil, yenileme, enstitü nezdinde itiraz, fikri mülkiyet haklarına ilişkin yerel ve uluslar arası ihlallerin ve haksız rekabetin takibi ve önlenmesi de dahil olmak üzere müvekkillerine her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.