HUKUKİ DANIŞMANLIK BİRİMİ

Müvekkillerin menfaatlerinin azami derecede sağlanması için hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bilinciyle, hukukî bilgi ve birikimini müvekkillerinin istifadesine sunmaktadır.
Hukuki Danışmanlık birimi bu anlayış ile müvekkillerine toplantılar, telefon veya e-posta kanalıyla yazılı ve sözlü görüş ve hukuki mütalaa vermekte, çeşitli toplantı ve organizasyonlarda müvekkillerini temsil etmekte, şirket içi toplantılarla bilgilendirmeler yapmaktadır.
Başta insan kaynakları ve muhasebe personeli olmak üzere müvekkillerinin çalışanlarına pratiğe dönük hukuki seminerler, bu birim tarafından verilmektedir.