İCRA TAKİBİ BİRİMİ

Avukatlık büromuz, müvekkillerinin alacaklarının tahsili ve borçlarının takibi işlemlerini İcra Takip Birimi eliyle yürütmektedir. Toplu icra dosyalarının takibi, araç ve gayrimenkul satış işlemlerinin yürütülmesi birim tarafından yapılmaktadır. Birim, borçlu takibi ve borçlulara telefon, internet, SMS gibi iletişim araçlarıyla ulaşılması veya borçluların çağrılarının cevaplanması için gerekli personele ve teknik altyapıya sahiptir. Haciz ihbarnamelerinin ve personel ile ilgili tebliğ edilen maaş haczi yazılarının cevaplanması, konu ile ilgili ihtarname ve ihbarnamelerin hazırlanması birim tarafından yapılmaktadır.