SÖZLEŞME VE HUKUKİ METİNLER BİRİMİ

Başta sözleşmeler olmak üzere, her türlü hukuki metnin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması, incelenmesi, değiştirilmesi ve sözleşmelerin müzakereleri bu birim tarafından yürütülmektedir. Birim, mevzuat değişiklik önerileri, kurum görüşleri ve değerlendirme raporları da hazırlanmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kaynaklardan ve mukayeseli hukuktan da yararlanılmaktadır.